Велико Търново Хилс :::  Начало
Български English НачалоЗа НасНовиниПроектаПартньориконтакти

гр.Велико Търново
ул. "Магистрална" №5
Тел.: + 359 62 633 343
office@velikotarnovohills.com

гр. София
ул. "Ралевица" №98,
Тел.: + 359 2 980 22 99; 980 92 29
Мобилен тел.: + 359 886 834 440
office@velikotarnovohills.com

piraeus
Велико Търново Хилс

1. Компанията

Велико Търново Дивелопмънт АД е създадена през 2007 година като резултат от инвестиционните намерения на група български и израелски инвеститори да реализират един от най-мащабните проекти в областта на жилищното строителство в град Велико Търново. В първоначалната си фаза на развитие компанията привлича инвестиционен интерес от страна на редица български и чуждестранни компании.
Едни от основните учредители на компанията са: „България Инвестмънт Груп” ЕООД (българска компания ориентирана в инвестициите и управлението на проекти в сферата на недвижимите имоти); Тидар Груп (израелска строително-инвестиционна компания със значителен опит в изграждането и управлението на строителни проекти); АСИМ Риъл Естейт Лтд. (публична израелска инвестиционна компания, инвестираща в недвижими имоти и проекти).
През 2009 година бяха предприети редица стъпки в посока на преструктуриране на акционерното участие и привличане на нови партньори - Globe International Holdings S.A. беше включена като част от основните международни партньори, които подкрепиха Велико Търново Дивелопмънт ЕАД и проекта „Велико Търново Хилс”.

2. Проектът

Строителната площадка е открита на 22 март 2007г., ефективният строителен процес започва през месец юли същата година.
2.1. Жилищен Комплекс „Велико Търново Хилс” Обща информация

Комплексът е разположен в югоизточния край на град Велико Търново до главния път София – Варна, местността Трошана. На терен с площ над 59 000 м2 се изгражда жилищен комплекс „Велико Търново Хилс”, включващ в себе си няколко различни по тип и характер жилищни групи, както за масово обитаване, така и еднофамилни жилищни сгради.

2.2. Зониране на комплекса

В комплексът са обособени няколко зони/квартала включващи: Квартал 1 - Жилищни единици – еднофамилни жилищни сгради тип „Близнак” с етажна височина до 10м./3ет. и самостоятелен двор; Квартал 2 - Жлилищни единици с височина 21м./7ет., обществено звено: супермаркет за хранителни стоки, търговска част с магазини, ресторант и кафене, паркиране за всеки един от блоковете, паркова среда; Квартал 3 - Жилищни единици на модулен принцип – редови еднофамилни сгради с височина до 10м./3ет., паркова среда; Квартал 4 - Спортен комплекс с покрита спортна зала, открити игрища за волейбол, баскетбол и тенис, открит плувен басейн; Детска градина.

2.3. Градоустройствени подходи и функционални връзки

Основният подход към комплекса е от североизток, където е съсредоточена зоната за обществено обслужване със супермаркета /Квартал 2/. От там, в направление изток-запад, тръгва и се развива богата алейна мрежа, изпълваща междублоковото пространство на квартал 2 и изтича към квартал 3.
Застрояването в квартал 2 остава по периферията му с лесен и бърз достъп от улицата. Там са предвидени и паркинги, удовлетворяващи нуждите на жителите и гостите на комплеса. На северния фланг са позиционирани 2 самостоятелни /блок 4 и 5 – съществуващи/ и 4 слепени 2 по 2 жилищни блока / блок 2 и блок 3 / с етажна височина както следва 15м. и 21м. От южната страна на квартала са разположени 3 групи по 3 жилищни блока / блок 6, 7 и 8/ всеки с етажна височина 21м/7ет. От изток е разположен Общественият център, супермаркетът, ресторантът и кафенето.

В следващите 2 квартала на запад / квартал 1 и 3/ са разположени еднофамилни жилищни единици тип „близнак”, както и редови такива, всяка от които със самостоятелен двор. В западната част на комплекса / квартал 4 / са разположени спортният център с басейна, както и детската градина. Общата разгърната застроена площ на комплекса е приблизително 100 000 м2.

 
3. Етапи и Бюджет

Изграждането на комплекса е условно разделено на четири основни етапа. Общият Бюджет за цялостното изграждане на комплекса заедно с прилежащата инфраструктура е предвиден да възлезе на 56 млн. евро. Първият Етап предвижда изграждането на два жилищни блока (блок № 4 и блок № 5) в зоната на Квартал 2, както и еднофамилни къщи тип „близнак” в Квартал 1 на комплекса. Също така в началият Първи Етап се предвижда изграждането на прилежащата инфраструктура, необходима за нормалното обитаване и функциониране на жилищните сгради в двете зони, както и парковата зона в междублоковото пространство.

Вторият Етап – (планиран бюджет от 14,6 млн. евро) предвижда изграждането на Блок 2 и 3 от зоната с вискоетажно застрояване (Квартал 2), както и търговския център и Блок 1. Съответната част от инфраструктурата на Квартал 2, както и парковата зона в междублоковото пространство на квартала.
В Третият Етап (планиран бюджет от 14,2 млн. евро) е предвидено изграждането на Блокове 6, 7 и 8 от Квартал 2 и съответстващата част от инфраструктурата и парковото пространство.
Четвъртият Етап (планиран бюджет от 14,2 млн. евро) предвижда изграждането на сградите в Квартал 3 и Квартал 4 - спортният център с басейна, както и детската градина. Съответно остатъчната част от прилежащата инфраструктура.

 
4. Текущо състояние

През 2007г. освен акционерното участие за закупуването на земята и разходите по промяната на статута на земята, проектиране и строителство е осигурено допълнително банково финансиране от страна на Банка Пиреос България АД, към настоящият момент банковото финансиране е в размер на 4,5 млн. евро.
Към настоящият момент ефективната инвестиция в комплекса възлиза на приблизително 13 млн. евро, от тях 4,5 млн. стойност на разходите за придобиване на земята, 3 млн. евро за изграждане на инфрастуктура, включващи реновиране на пътна връзка с националната пътна мрежа на комплекса, вътрешно-квартални улици по цялата северна страна на комплекса – общо 1,4 км. (13 300м2). Изградени са и връзки с водоснабдителната мрежа, канализационнта мрежа (битова и дъждовна) както и връзката с електропреносната мрежа и възлова подстанция за осигуряване на електрозахранване. Разходите за строителство възлизат на 5 млн. евро - във финален стадий са пъвите два Блока от Квартал 2 с номера 4 и 5, както и първите шест къщи от тип „Близнак” в Квартал 1 с инвестиция в размер на 3,8 млн. евро. разходите по проектиране, държавни такси и разрешителни възлизат на 0,5 млн. евро.

5. Бъдещо развитие

Предстои до края на 2009 година да стартира Вторият Етап (планиран бюджет от 14,6 млн. евро) от изграждането на комплекса както и прилежащата инфраструктура. В периода 2010 – 2012 година се предвижда да бъдат изградени Блок 2 и Блок 3 в Квартал 2 както и да се изгради изцяло нова пътна връзка на комплекса с националната пътна мрежа. Ще продължи и поетапното изграждане на вътрешно-кварталните улици и прилежаща инфраструктура. Общият обем на инвестициите в близко бъдеще се предвижда да възлезе на 11 млн. евро, от които нови 3 млн. евро се предвижда да бъдат изразходвани за изграждане на прилежаща инфраструктура и 8 млн. за жилищно строителство в Квартали 1 и 3.
 

Кратката презентация можете да изтеглите от тук

     
     
     © 2008 Велико Търново Дивелопмънт АД